Làm gì để con hết sợ … toán đố 4, 5? (Kỳ 2)

 

toan-do-4-5

Với các bài toán liên quan tới tỉ số với học sinh lớp 4 thì có hai dạng bài tập chính:

-  Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó.

-  Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Với hai dạng bài tập này thì giáo viên tiểu học, gia sư tại nhà hay các bậc phụ huynh cần làm là:

Bước 1: Cho học sinh vẽ sơ đồ biểu diễn số phần bằng nhau theo tỉ số đầu bài cho.

Bước 2: Tính tổng hoặc hiệu số phần bằng nhau (tùy thuộc đầu bài cho là tổng hay hiệu)

Bước 3: Tính hai số mà bài toán yêu cầu.

 Với dạng bài tập này thì khó khăn mà trẻ thường gặp phải dẫn tới sai lầm đó là không xác định được ý nghĩa của tỉ số. Do đó nên không vẽ được sơ đồ hoặc vẽ sai sơ đồ nên không giải được bài toán.

Chính vì vậy, muốn giải được bài toán liên quan tới tỉ số, trẻ phải thành thạo cách viết tỉ số và ý nghĩa của tỉ số.

VD:

Trong một hộp có 2 bút chì màu đỏ và 8 bút chì màu xanh.

a, Viết tỉ số của bút chì màu đỏ và bút chì màu xanh.

b, Viết tỉ số của bút chì màu xanh và bút chì màu đỏ.

Khi trẻ đã thành thạo với dạng bài này, thì giáo viên tiểu học và các bạn gia sư có thể cho trẻ luyện tập các bài toán liên quan tới tìm hai số khi biết tỉ số và tổng hoặc hiệu của hai số đó.

Chúc các bạn thành công!

Trung tâm Gia sư Đức Minh

 

Thong ke