Quy Trình Nhận Lớp

Ngày 04/08/2020
3378 Lượi xem

Các bước nhận lớp với Gia sư của Đức Minh

Xem chi tiết

Quy trình xử lý hợp đồng

Ngày 06/06/2017
1058 Lượi xem

Quy trình xử lý hợp đồng khi nhận lớp dạy, nếu có thay đổi sau: Gia đình không có nhu cầu, Địa chỉ không đúng, Dạy thử không thành công, thay đổi số buổi dạy và phí, thay đổi khác….

Xem chi tiết

Thủ tục nhận lớp

Ngày 06/06/2017
1296 Lượi xem

Với mong muốn hợp tác dài lâu cùng các bạn sinh viên và đội ngũ giáo viên có nhu cầu làm gia sư, công ty Giáo dục & Đào tạo Đức Minh xin giới thiệu quy trình nhận lớp ở công ty chúng tôi

Xem chi tiết
Thong ke