Ôn thi Đại học môn Hoá học, nên chọn sách gì?

 

1. Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông (Hóa đại cương - Hóa vô cơ - Hóa hữu cơ)

gia-su-luyen-thi-dai-hoc

Cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm hóa học Trung học phổ thông (Hóa đại cương - Hóa vô cơ - Hóa hữu cơ)" được trình bày theo "cấu trúc đề thi trắc nghiệm khách quan" của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gồm 4 phần

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương.

Nguyên tử, bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học, phản ứng hoá học, dung dịch (sự điện li, nồng độ dung dịch, cân bằng hoá học).

Phần 2: Bài tập trắc nghiệm hoá vô cơ

Nhóm halogen, nhóm oxi, nhóm nitơ, nhóm cacbon. đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, crom - sắt - đồng.

Phần 3: Bài tập trắc nghiệm hoá hữu cơ

Đại cương về hoá hữu cơ, hiđrocacbon, ancol - phenol, anđehit - xeton - axit cacboxylic, este, lipit, cacbonhiđrat, amin - aminoaxit, polime và vật liệu polime.

Trong các đề mục có các câu hỏi định tính và các bài tập trắc nghiệm được sắp xếp từ dễ đến khó nhằm giúp các bạn tự hoàn thiện những kĩ năng phân tích đề, rèn luyện khả năng nhạy bén khi chọn câu trả lời đúng và nhanh chóng cho các câu trắc nghiệm.

2. Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia (Tốt nghiệp - tuyển sinh...) của Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Hóa học

gia-su-luyen-thi-dai-hoc

Kì thi đại học đang đến gần, vì vậy cuốn sách luyện thi cấp tốc này sẽ thực sự cần thiết và hữu ích để đồng hành với các bạn, giúp các bạn củng cố rèn luyện để sẵn sàng cho các kì thi.

Luyện thi cấp tốc hoá học sẽ cung cấp cho các bạn các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia (tốt nghiệp, tuyển sinh...), các đề chính thức và đề luyện tập, đáp án và thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách được biên soạn theo tinh thần mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2009, dùng để ôn nhanh nên được trình bày rất sát với nội dung để các bạn dễ tiếp cận. Thực hành giải các đề thi ở trong sách sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc tích luỹ kinh nghiệm làm bài và có thêm sự tự tin cho bản thân khi làm bài thi thật sự trong phòng thi.

3. 16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hoá học

Cuốn sách là tài liệu hữu ích nhằm hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học, ra đề kiểm tra trắc nghiệm, đồng thời đây là cẩm nang giúp các bạn học sinh lớp 10, 11, 12 ôn luyện, củng cố nhằm lựa chọn phương pháp tối ưu khi làm bài để đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi.

Kết cấu cuốn sách gồm ba phần

- Phần thứ nhất: 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh.

- Phần thứ hai: Phân tích, lựa chọn phương pháp giải nhanh.

- Phần thứ ba: Đáp án cho hệ thống bài tập tự luyện.

Hi vọng, cuốn sách sẽ trở thành một công cụ đắc lực, một người bạn - người thầy thân thiết và là nguồn tài liệu ý nghĩa, thiết thực.

4. Bài tập lí thuyết và thực nghiệm hoá học - Hoá học vô cơ (Tập 1); Hoá học hữu cơ (Tập 2)

gia-su-luyen-thi

Sách được chia thành hai phần

Phần 1: Bài tập lý thuyết: Lý thuyết hoá học được trình bày dưới dạng bài tập, đòi hỏi người giải phải biết giải thích, so sánh, chứng minh và viết các phương trình phản ứng để rút ra các kết luận cần thiết mà đề bài yêu cầu.

 Phần 2:  Bài tập thực nghiệm: Gắn liền với các phương pháp và kĩ năng làm thí nghiệm, khả năng quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Bao gồm các bài tập về tổng hợp và điều chế các chất, giải thích và mô tả các hiện tượng, phân biệt và nhận biết các chất, tách và tinh chế các chất...

Đặc biệt trong phương pháp giải, tác giả giới thiệu các phương pháp giải nhanh vì thời gian làm bài theo phương pháp trắc nghiệm ngắn hơn tự luận. Vì vậy, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian làm bài.

Mong rằng những cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu dụng cho các bạn khi ôn thi Đại học môn Hóa

Trung tâm Gia sư Đức Minh

 

Thong ke