Bảng Học phí Trung tâm luyện thi Đại học Đức Minh

- Phòng học tiêu chuẩn: Không quá 17 HS/ Phòng 26 m2, có điều hòa.

- Chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát, an toàn.

- Có Gia sư Phụ Đạo riêng nếu không theo kịp lớp

    

Bảng Học Phí Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Đức Minh

Bảng Học Phí Khối A:

Môn Học

Số buổi/ Khóa

HọcPhí /buổi

 

Học Phí/ Khóa

Lịch Học

Toán

26 buổi                  

150.000 (đ)

3.900.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

26 buổi                  

150.000 (đ)

3.900.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

Hóa

26 buổi                  

150.000 (đ)

3.900.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

 

Bảng Học Phí Khối A1:

Môn Học

Số buổi/ Khóa

HọcPhí /buổi

 

Học Phí/ Khóa

Lịch Học

Toán

26 buổi                  

150.000 (đ)

3.900.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

26 buổi                  

150.000 (đ)

3.900.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

Anh

26 buổi                  

150.000 (đ)

3.900.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

 

   

Bảng Học Phí Khối D:

Môn Học

Số buổi/ Khóa

HọcPhí /buổi

 

Học Phí/ Khóa

Lịch Học

Toán

32 buổi                  

150.000 (đ)

4.800.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 07/07

Văn

32 buổi                  

150.000 (đ)

4.800.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

Anh

32 buổi                  

150.000 (đ)

4.800.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

 

Bảng Học Phí Khối B:

Môn Học

Số buổi/ Khóa

HọcPhí /buổi

 

Học Phí/ Khóa

Lịch Học

Toán

32 buổi                  

150.000 (đ)

4.800.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 07/07

Hóa

32 buổi                  

150.000 (đ)

4.800.000 (đ)

 

Từ 06/06 đến 02/07

 

Trung tâm luyện thi Đại học Đức Minh

Thong ke