Gia sư tại nhà - Cầu nối giữa nền văn hóa nhân loại

 

gia-su-tai-nha-cau-noi-van-hoa-nhan-loai

Vì rằng nền nền văn hóa xã hội được trẻ lĩnh hội không thể thực hiện theo con đường truyền đạt và ghi nhận,ở đó thầy giảng giải và chứng min, khuyên răn và trừng phạt...trò thụ động tiếp thu ngoan ngoãn, học thuộc những điều thầy nói và xem như là chân lý của khoa học. Như vậy, sự lĩnh hội nền văn hóa đó ở trẻ phải được thực hiện bằng một cơ chế khác. Thầy - tổ chức và điều khiển hoạt động lĩnh hội ở trò, trò - hoạt động để chiếm lĩnh nền văn hóa đó. Trong cơ chế đó, cả thầy và trò đều là chủ thể của hoạt động dạy học. Nền văn hóa là phương tiện của hoạt động dạy của thầy, đồng thời là mục đích của hoạt động dạy - học, thầy và trò đều phải hoạt động tích cực.

Ở đây, trung tâm gia sư cho rằng hoạt động của những người thầy, cô hay gia sư tại nhà đều không có mục đích tự thân mà có mục đích tạo hoạt động tích cực của trò. Trò hoạt động theo sự tổ chức và điều khiển của thầy để tái sản xuất nền văn hóa nhân loại và dân tộc, tạo ra sự phát triển tâm lý của chính mình, tạo ra những năng lực mới mang tính người. Theo nghĩa đó ta cũng có thể nói thầy đã biến quá trình giáo dục của mình thành quá trình tự giáo dục của trò. Vì thế giáo dục và tự giáo dục thống nhất với nhau trong việc làm nên sản phẩm giáo dục nhân cách.

 

Đây là một trong những sứ mạng vẻ vang nhưng lại không hề đơn giản, không mang tính chất lặp lại. Công việc này phải dựa trên cơ sở nắm vững con đường mà loài người đã đi qua trong khi phát hiện ra nền văn hóa đó, phải dựa trên cơ sở của những thành tựu tâm lý học, giáo dục học hiện đại, đồng thời lại phải am hiểu đầy đủ đặc điểm và trình độ phát triển về mọi mặt của trẻ, nhất là về mặt trí tuệ và đạo đức. Một công việc đòi hỏi quá trình học tập lí luận nghiêm túc, trau dồi chuyên môn, rèn luyện tay nghề...nói chung là trau dồi nhân cách.

 

Tóm lại, sự cần thiết trau dồi nhân cách đối với một người thầy giáo, cô giáo và gia sư là sự tất yếu. Sự khẳng định ấy là một yêu cầu khách quan dựa trên đặc điểm cơ bản của nghề dạy học, vai trò và chức năng của người thầy giáo. Đây là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi một sự học tập và rèn luyện kiên trì và giàu sáng tạo về mọi mặt để từng bước hình thành lí tưởng nghề nghiệp cao cả và tài năng sư phạm hoàn hảo.

 

Trung tâm gia sư Đức Minh

Thong ke