Cấu trúc nhân cách người làm thầy

      

cau-truc-nhan-cach-nguoi-lam-thay
Cấu trúc và cách làm người

Nói đến phẩm chất là nói đến thái độ của người đó với hiện thực (tự nhiên, xã hội, người khác và cả bản thân), có nghĩa nó là hệ thống những thuộc tính tâm lí biểu hiện các mối quan hệ xã hội cụ thể của người đó. Nhưng mối quan hệ cụ thể đó thường được thể hiện ra hành động, hành vi và cách xử xự đối với con người, công việc, tổ chức...

 

Nói đến năng lực là nói đến mặt hiệu quả của tác động, tác động vào con người, vào sự việc như thế nào và đem lại hiệu quả gì?

 

Phẩm chất và năng lực đều là tổ chức của ba bộ yếu tố tâm lí cơ bản: nhận thức, tình cảm, ý chí. Cho nên, mặt phẩm chất, của nhân cách bao gồm ý thức, niềm tin đạo đức (nhận thức) mà biểu hiện tập trung là thế giới quan và lí tưởng, tình cảm, đạo đức và ý chí đạo đức (biểu hiện tập trung ở tính cách).

 

Mặt năng lực cũng vậy, bao gồm năng lực trí tuệ (nhận thức), tình cảm trí tuệ và hành động trí tuệ (ý thức)

 

Cả phẩm chất và năng lực làm thành một hệ thống. Chúng quyện vào nhau, chi phối lẫn nhau và tạo nên một cấu trúc (với ý nghĩa là một tổ hợp những yếu tố cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố đó tạo ra một hệ thống nhất toàn vẹn).

 

Những nội dung cơ bản tạo thành nhân cách nói trên là chung cho mọi người ở mọi loại hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong mỗi thành phần của nó, ở mỗi loại hình hoạt động nghề nghiệp khác nhau có nội dung tính chất và yêu cầu khác nhau.

 

Trong cấu trúc nhân cách của người thầy giáo gia sư tiếng anh có thể kể đến những thành phần sau:

 

Các phẩm chất: thế giới quan khoa học, lí tưởng đào tạo thế hệ trẻ, lòng yêu trẻ, lòng yêu nghề nghiệp, những phẩm chất đạo đức phù hợp với hoạt động của người thầy giáo.

 

Các năng lực sư phạm: năng lực học sinh trong quá trình dạy học  và giáo dục, tri thức và tầm hiểu biết, năng lực chế biến tài liệu học tập, năng lực dạy học, năng lực ngôn ngữ, năng lực vạch dự án phát triển nhân cách học sinh, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực “cảm hóa” học sinh, năng lực đối xử khéo léo sư phạm, năng lực tổ chức hoạt động sư phạm...

 

Một người thầy mẫu mực luôn đi kèm vói những năng lực nhất đinh, hay cũng như có những năng lực này thì mới có thể trở thành một người thầy, người cô đối với các em học sinh. Một ngành nghề luôn được mọi người tôn trọng nên việc đòi hỏi tất cả đều hoàn hảo cả năng lực và nhân cách đều không tránh khỏi. Và tạo lập niềm tin đối với người khác cũng cần một quá trình tích lũy kinh nghiệm, sự uy tín của người thầy, thầy dạy hay dạy giỏi, cũng cần thời gian để thể hiện và được mọi người công nhận.

 

Trung tâm gia sư Đức Minh

Thong ke