1. Tiếng Nhật

Mã lớp: HD-5501
Môn dạy: Tiếng Nhật
Khu vực: Ngọc Thụy - Long Biên
Học phí: 200-250k/b
Lịch học: sáng, tối CN
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh:

 HS nam, học Chu Văn An

Yêu cầu:  SV kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

2. Lý 11

Mã lớp: HD-5499
Môn dạy: Lý 11
Khu vực: Hoa Bằng - Cầu Giấy
Học phí: 180k/b
Lịch học: sáng 3,4,cn; tối 3,4,7,cn
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh:

 HS nam

Yêu cầu:  SV nam kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

3. Toán 12

Mã lớp: HD-5496
Môn dạy: Toán 12
Khu vực: Hoàng Hoa Thám - Ba Đình
Học phí: 180k/b
Lịch học: chiều, tối t7
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh:

 HS nam

Yêu cầu:  SV  kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

4. Toán 12

Mã lớp: HD-5490
Môn dạy: Toán 12
Khu vực: Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì
Học phí: 200k/b
Lịch học: 5.30 t3,5,chiều t6
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh:

HS nữ, học khá

Yêu cầu:  SV kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

5. Văn 10

Mã lớp: HD-5489
Môn dạy: Văn 10
Khu vực: Đội Cấn - Ba Đình
Học phí: 150k/b
Lịch học: tối 3, chiều hoặc tối 6
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh:

HS nam, học khá

Yêu cầu:  SV nữ kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

6. Tiếng Anh 10

Mã lớp: HD-5487
Môn dạy: Tiếng Anh 10
Khu vực: Nhổn - Từ Liêm
Học phí: 150k/b
Lịch học: tối trong tuần
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh:

HS nam

Yêu cầu:  SVkinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

7. Toán TV 5

Mã lớp: HD-5467
Môn dạy: Toán TV 5
Khu vực:  KĐT Việt Hưng - Long Biên
Học phí: 250k/b
Lịch học: tối 2,5
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu:  GV kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

8. Văn 7

Mã lớp: HD-5464
Môn dạy: Văn 7
Khu vực:  Phú Diễn - Từ Liêm
Học phí: 150k/b
Lịch học: tối sắp xếp
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu:  SV kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

9. Hóa 10

Mã lớp: HD-5451
Môn dạy: Hóa 10
Khu vực: Hoàng Hoa Thám, Ba Đình (gần Bưởi)
Học phí: 180K/b
Lịch học:  
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: HS nữ chuyên ngữ
Yêu cầu:  SV nữ giỏi, nhiệt tình
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

10. Toán 8

Mã lớp: HD-5438
Môn dạy: Toán 8
Khu vực: phường Minh Khai - Từ Liêm
Học phí: 250k/b
Lịch học: 5h chiều T7
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: GV  kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

11. Tiếng Anh giao tiếp

Mã lớp: HD-5430
Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp
Khu vực: Định Công - Hoàng Mai
Học phí: 200k/b
Lịch học: sắp xếp
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HV nam
Yêu cầu: SV kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

12. Lý 6

Mã lớp: HD-5424
Môn dạy: Lý 6
Khu vực: Cầu Diễn - Từ Liêm
Học phí: 130k/b
Lịch học: sắp xếp
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: SV kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

Gửi yêu cầu nhanh

Thong ke