Đào Đình Công - Gia sư Toán chất lượng cao

Giáo viên
TNHH Giáo dục và Đào tạo Đức Minh
Toán, Lý
12 Năm
Ngã Tư Sở
Kinh nghiệm của Giảng Viên: Đào Đình Công - Gia sư Toán chất lượng cao

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC, KHẢ NĂNG SƯ PHẠM:

Với 13 năm giảng dạy, đứng lớp THPT và Gia sư đã giúp cho thầy Đào Đình Công có một kinh nghiệm dồi dào về sư phạm, kỹ năng ứng xử, khả năng thấu hiểu tâm lý học trò. Nhờ đó, các lớp học Trung tâm Gia sư Đức Minh giao cho thầy Đào Đình Công, từ bù đắp kiến thức hổng cho đến ôn thi chuyên, ôn thi Đại học trên địa bàn Hà Nội luôn luôn nhận được những phản hồi tích cực của các bậc Phụ huynh.

Thong ke