Bùi Thị Thức - Gia sư tiểu học chất lượng cao tại Hà Nội

01-08-1971
Giáo viên
Tiểu học
26 Năm
Trần Quý Kiên
Kinh nghiệm của Giảng Viên: Bùi Thị Thức - Gia sư tiểu học chất lượng cao tại Hà Nội

Cô Thức (Tên hay gọi là cô Thảo) là Giáo viên nghỉ hưu. Nhiệt tình, tâm huyết và rất yêu trẻ con.

Cô đã có bề dày kinh nghiệm 27 năm đứng lớp và dạy kèm học sinh Tiểu học. Trong đó, có 2 học sinh tự kỷ cô nhận tại Trung tâm Gia sư Đức Minh chúng tôi, gia đình đã gọi đến cảm ơn và  có trao đổi "Giá như biết đến Trung tâm Gia sư Đức Minh sớm... Chắc có lẽ đã không phải vất vả đến như thế này..."

Thong ke