Tuyển Gia sư gấp

Ngày 28/10/2013
77 Lượi xem

Trung tâm Gia sư Đức Minh tuyển gia sư, giáo viênNhằm đáp ứng nhu cầu gia sư chất lượng cao của phụ huynh, học sinh. Trung tâm Gia sư Đức Minh tuyển gia sư, giáo viên, sinh viên


Xem chi tiết

Tìm gia sư Hóa

Ngày 05/09/2013
24 Lượi xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu gia sư văn chất lượng cao của phụ huynh học sinh, Trung tâm Gia sư Đức Minh cần tuyển giáo viên, sinh viên đi gia sư với yêu cầu sau:


Xem chi tiết

Tìm gia sư dạy Lý

Ngày 05/09/2013
14 Lượi xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu gia sư lý chất lượng cao của Phụ huynh - Học sinh, Trung tâm Gia sư Đức Minh cần tuyển giáo viên, sinh viên dạy môn lý với yêu cầu sau:


Xem chi tiết

Tìm Gia Sư dạy Văn

Ngày 05/09/2013
12 Lượi xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu gia sư văn chất lượng cao của phụ huynh học sinh, Trung tâm Gia sư Đức Minh cần tuyển giáo viên, sinh viên đi gia sư với yêu cầu sau:


Xem chi tiết

Tìm gia sư dạy tiếng Anh

Ngày 16/08/2013
19 Lượi xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu gia sư Tiếng Anh chất lượng cao của Phụ huynh - học sinh, Trung tâm Gia sư Đức Minh cần tuyển giáo viên, gia sư với yêu cầu sau:


Xem chi tiết

Tìm gia sư dạy Toán

Ngày 10/08/2013
30 Lượi xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu Gia sư Toán chất lượng cao của PHHS, Trung tâm Gia sư Đức Minh cần tuyển giáo viên, sinh viên với yêu cầu sau:


Xem chi tiết
Thong ke