1. Mong các bạn cung cấp thông tin chính xác nhất để Giasuducminh.com có thể giúp bạn chọn Lớp dạy và học sinh phù hợp với khả năng và nguyện vọng của các bạn.

2. Sau khi đăng kí xong, mời bạn qua trực tiếp địa chỉ văn phòng để hoàn thiện hồ sơ và nhận lớp phù hợp.

3. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Giasuducminh.com.

Thong ke