Thi đỗ chuyên....không khó!

 

1. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

 

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

- Hệ chuyên:

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Toán

Tin

Điểm môn chuyên

6,0

6,0

5,5

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

 4,0

 4,0

 4,0

Điểm chuẩn

39,75

39,50

34,75

 

- Hệ không chuyên:

 

Lớp

Anh 2

Toán 2

Lí 2

Hoá 2

Điểm chuẩn

42,75

35,75

38,25

39,75

 

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

 

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

- Hệ chuyên:

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Điểm môn chuyên

6,0

5,25

5,5

3,5*

4,0*

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

 4,0

 4,0

 4,0

 3,5

 4,0

Điểm chuẩn

35,75

30,50

36,00

30,00

30,00

Lớp chuyên

Toán

Tin

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

5,5

4,5

6,0

6,0

3,5

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

 4,0

 4,0

 4,0

3,0

Điểm chuẩn

33,50

28,00

34,00

37,75

26,75

 

- Hệ không chuyên:

 

Lớp

Anh 2

Toán 2

Lí 2

Hoá 2

Điểm chuẩn

34,00

32,00

29,25

33,25

 

3. Trường THPT Chu Văn An

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng

Anh

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Điểm môn chuyên

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Điểm chuẩn

38,50

31,50

32,50

40,50

32,75

36,50

33,0

 

 

Trung tâm Gia Sư  Đức Minh

Thong ke