1. Toán cao cấp

Mã lớp: HD-5412
Môn dạy: Toán cao cấp
Khu vực: Bến xe Nước Ngầm - Thanh Trì
Học phí:

250k/b

Lịch học: sắp xếp
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: SV sp năm 1
Yêu cầu: SV  kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

2. Toán TV 1

Mã lớp: HD-5411
Môn dạy: Toán TV1
Khu vực: Cầu Dậu - Linh Đàm - Hoàng Mai
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối sắp xếp
Số buổi/Tuần:  3b/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV nam kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

3. Toán 10

Mã lớp: HD-5410
Môn dạy: Toán 10
Khu vực: Quang Trung - Hà Đông
Học phí:

180k/b

Lịch học: Tối sắp xếp
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: SV nữ kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

4. Tiếng Anh 12

Mã lớp: HD-5409
Môn dạy: Tiếng Anh 12
Khu vực: An Dương - Tây Hồ
Học phí:

180k/b

Lịch học: Chiều or tối T2,4,5,6
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: SV nữ kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

5. Toán 11

Mã lớp: HD-5408
Môn dạy: Toán 11
Khu vực: Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t2,3,CN
Số buổi/Tuần:  3b/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: SV nữ kinh nghiệm, gắn bó lâu dài.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

6. Toán TV 4

Mã lớp: HD-5407
Môn dạy: Toán TV 4
Khu vực: Phan Đình Phùng - Ba Đình
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t2. t7
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV kinh nghiệm, gắn bó lâu dài.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

7. Tiếng Anh 4

Mã lớp: HD-5406
Môn dạy: Tiếng Anh 4
Khu vực: Khương Mai - Thanh Xuân
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t2
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV kinh nghiệm, gắn bó lâu dài.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

8. Tiếng Việt 1

Mã lớp: HD-5405
Môn dạy: Tiếng Việt 1
Khu vực: Phú Thượng, Tây Hồ
Học phí:

150k/b

Lịch học: Sắp xếp
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nam, đọc viết kém.
Yêu cầu: SV năm 3,4 kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

9. Toán cao cấp (giải tích)

Mã lớp: HD-5403
Môn dạy: Toán cao cấp(giải tích)
Khu vực: ĐH KTQD
Học phí:

220k/b

Lịch học: Sắp xếp
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: SV năm 1 SP1
Yêu cầu: SV SP 1 kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

10. Toán 6

Mã lớp: HD-5386
Môn dạy: Toán 6
Khu vực: Bigc Hà Đông
Học phí:

250k/b

Lịch học: Tối 3,4,5,6 (ra tết bắt đầu học)
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: hs nữ, khá
Yêu cầu: GV kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

11. Toán 10

Mã lớp: HD-5385
Môn dạy: Toán 10
Khu vực: Bigc Hà Đông
Học phí:

250k/b

Lịch học: học sau têt âm
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: hs nữ, khá
Yêu cầu: GV kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

12. Tiếng Anh 8

Mã lớp: HD-5373
Môn dạy: Tiếng Anh 8
Khu vực: Tân Mai, Hoàng Mai
Học phí:

180k/b

Lịch học: Tối 3,4,5
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh:  HS nam, kém TA
Yêu cầu: SV nam kinh nghiệm.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

Gửi yêu cầu nhanh

Thong ke