1. Tiếng Anh 1

Mã lớp: HD-5280
Môn dạy: Tiếng Anh 1
Khu vực: KĐT Văn Phú - Hà Đông
Học phí:

150k/b

Lịch học: Các tối
Số buổi/Tuần:  4b/tuần
Học sinh: HS nam, học trường song ngữ
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

2. Tiếng Anh 6

Mã lớp: HD-5278
Môn dạy: Tiếng Anh 6
Khu vực: Hai Bà Trưng ( nhà tù Hỏa Lò cũ)
Học phí:

150k/b

Lịch học: Các tối
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ, học trường quốc tế
Yêu cầu: SV nữ có kinh nghiệm
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

3. Toán 6

Mã lớp: HD-5277
Môn dạy: Toán 6
Khu vực: Hai Bà Trưng ( nhà tù Hỏa Lò cũ)
Học phí:

150k/b

Lịch học: Các tối
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ, học trường quốc tế
Yêu cầu: SV nữ có kinh nghiệm
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

4. Toán 5

Mã lớp: HD-5275
Môn dạy: Toán 5
Khu vực: Yên Hòa, Cầu Giấy
Học phí:

150-250k/b

Lịch học: T7 và CN
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nam, ẩu
Yêu cầu: SV hoặc GV có kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

5. Tiếng Anh 9

Mã lớp: HD-5274
Môn dạy: Tiếng Anh 9
Khu vực: Giải Phóng, Thanh Xuân
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t2,t5; từ 6h trở đi
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ, TB
Yêu cầu: SV nữ, có kinh nghiệm, dạy tốt
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

6. Lý 10

Mã lớp: HD-5273
Môn dạy: Lý 10
Khu vực: Ecohome( Chân cầu Thăng Long)
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t6
Số buổi/Tuần:  1b/tuần
Học sinh: HS nam, học khá.
Yêu cầu: SV nam, chắc kiến thức.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

7. Lý Hóa 9

Mã lớp: HD-5272
Môn dạy: Lý Hóa 9
Khu vực: Minh Khai - Hai Bà Trưng
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t3,6
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ, học khá.
Yêu cầu: SV nữ, chắc kiến thức.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

8. Tiếng Anh 12

Mã lớp: HD-5271
Môn dạy: Tiếng Anh 12
Khu vực: Hồ Tùng Mậu
Học phí:

300k/b

Lịch học: Tối t3,4,5, chiều t7,cn
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ, học khá, khối D
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm, dạy tốt, có phương pháp dạy.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

9. Toán TV 3

Mã lớp: HD-5267
Môn dạy: Toán TV 3
Khu vực: Thượng Thanh, Long Biên
Học phí:

250k/b

Lịch học: Tối t2,t4,t6,CN
Số buổi/Tuần:  3b/tuần
Học sinh: HS nữ, hơi nhát, học TH Đức Giang
Yêu cầu: GV nữ có kinh nghiệm, dạy tốt, có phương pháp dạy.
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

10. Toán TV 5

Mã lớp: HD-5263
Môn dạy: Toán TV 5
Khu vực: KĐT Việt Hưng, Long Biên
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t2,t4
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS khá, tiếp thu được
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm, dạy tốt
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

11. Toán 12 bằng Tiếng Anh

Mã lớp: HD-5257
Môn dạy: Toán 12 bằng TA
Khu vực: Triệu Việt Vương-Hai Bà Trưng
Học phí:

180k/2h/buổi

Lịch học:  
Số buổi/Tuần:  2b/tuần
Học sinh: HS nữ
Yêu cầu: SV nữ, có kinh nghiệm, dạy tốt
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

12. Báo bài lớp 6

Mã lớp: HD-5251
Môn dạy: Báo bài lớp 6
Khu vực: VT6, KĐT Linh Đàm
Học phí:

150k/b

Lịch học: Tối t3,t5,t6,t7 từ 8h trở đi
Số buổi/Tuần:  3b/tuần
Học sinh: HS nữ, ngoan
Yêu cầu: SV nữ, SP, có kinh nghiệm
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

Gửi yêu cầu nhanh

Thong ke