1. Toán TV 5

Mã lớp: HD-4813
Môn dạy: Toán TV 5
Khu vực: Hàng Gai, Hoàn Kiếm
Học phí: 250k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 3
Học sinh:  
Yêu cầu: GV nữ đang chủ nhiệm lớp 3,4,5, giọng chuẩn HN; từ 30-35 tuổi
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

2. Tiếng Anh giao tiếp

Mã lớp: HD-4826
Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp
Khu vực: Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy
Học phí: 300k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 3
Học sinh:  
Yêu cầu: SV/GV nữ, trình độ cao, ưu tiên người đã từng ở nước ngoài
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

3. Toán 11

Mã lớp: HD-4895
Môn dạy: Toán 11
Khu vực: Bạch Đằng, Hoàn Kiếm
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV kinh nghiệm, nhiệt tình
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

4. Tiếng Anh 8

Mã lớp: HD-4892
Môn dạy: Tiếng Anh 8
Khu vực: Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
Học phí: 300k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: GV giỏi, có kinh nghiệm
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

5. Toán - TV 1

Mã lớp: HD-4890
Môn dạy: Toán - TV 1
Khu vực:  Minh Khai, Hai Bà Trưng
Học phí: 200k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2-3
Học sinh:  
Yêu cầu: GV đang dạy lớp 1 ở các trường
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

6. Tiếng Anh 9

Mã lớp: HD-4887
Môn dạy: Tiếng Anh 9
Khu vực: Xuân Thủy, Cầu Giấy
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV có kinh nghiệm, chắc ngữ pháp
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

7. Lý - Hóa 9

Mã lớp: HD-4886
Môn dạy: Lý - Hóa 9
Khu vực: Xuân Phương, Từ Liêm
Học phí: 250k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: GV có kinh nghiệm, dạy đc cả 2 môn Lý và Hóa
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

8. Lý - Hóa 11

Mã lớp: HD-4885
Môn dạy: Lý - Hóa 11
Khu vực: Nam Dư, Lĩnh Nam
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV nữ, kinh nghiệm, có phương pháp
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

9. Tiếng Anh 11

Mã lớp: HD-4884
Môn dạy: Tiếng Anh 11
Khu vực: Nam Dư, Lĩnh Nam
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV nữ, kinh nghiệm, có phương pháp
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

10. Toán 11

Mã lớp: HD-4883
Môn dạy: Toán 11
Khu vực: Nam Dư, Lĩnh Nam
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV nữ, kinh nghiệm, có phương pháp
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

11. Văn 9

Mã lớp: HD-4882
Môn dạy: Văn 9
Khu vực: Nam Dư, Lĩnh Nam
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV nữ, kinh nghiệm, có phương pháp
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

12. Tiếng Anh 9

Mã lớp: HD-4881
Môn dạy: Tiếng Anh 9
Khu vực: Nam Dư, Lĩnh Nam
Học phí: 150k/buổi
Lịch học:  
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh:  
Yêu cầu: SV nữ, kinh nghiệm, có phương pháp
Liên hệ nhận lớp: sms/zalo: 0968042289

Gửi yêu cầu nhanh

Theo môn học

Theo khu vực

Thong ke